ข่าว

"คลัสเตอร์" คลังสินค้า "บางบัวทอง" ติดเพิ่ม 57 ราย ตัวเลข "โควิดนนทบุรี" พุ่งเกิน 400

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" "คลัสเตอร์" คลังสินค้า "บางบัวทอง" ติดเพิ่ม 57 ราย ทำตัวเลข "โควิดนนทบุรี" พุ่งเกิน 400 คน

วันที่ 16 ก.ค. 2564 สถานการณ์ "โควิด-19" จ.นนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 410 ราย ซึ่งจากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ป่วยจาก "คลัสเตอร์" "ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง" เพิ่มด้วย 

 

 

สำหรับผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" จำนวน 410 ราย พื้นที่ จ.นนทบุรี สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญจากที่ทำงาน ครอบครัว ชุมชน และตลาด แบ่งเป็นเพศหญิง 202 ราย เพศชาย 208 ราย ต่างชาติ 107 ราย (เมียนมา 83 ราย, กัมพูชา 23 ราย, ลาว 1 ราย)

 

ภูมิลำเนา

- อำเภอบางบัวทอง 121 ราย

- อำเภอเมือง 83 ราย

- อำเภอปากเกร็ด 78 ราย

- อำเภอบางกรวย 75 ราย

- อำเภอบางใหญ่ 43 ราย

- ไทรน้อย 10 ราย 

 

มีอาการ 252 ราย คิดเป็น 61%, ไม่มีอาการ 158 ราย คิดเป็น 39 % โดยพบจากการคัดกรองเชิงรุก 120 ราย ประกอบด้วย 

- ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จำนวน 57 คน

- บริษัท เอสบี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด 20 ราย

- แคมป์ วีคอมพาว์ 8 ราย

- อื่น ๆ 35 ราย

 

เชิงรับ 290 ราย

 

- ผู้แยกกักตัว LQ 13 เหรียญ 6 ราย

- ผู้แยกกักตัว LQ เพิล์ล 3 ราย

- ตลาดพิชัย 1 ราย

- ไม่ระบุ 76 ราย

- ค้าขาย/ตลาด/ร้านค้า 43 ราย

- รับจ้าง 33 ราย

- นักเรียน 28 ราย

- พนักงานบริษัทเอกชน 26 ราย

- สูงอายุ 8 ราย

- ในปกครอง 22 ราย

- ธุรกิจส่วนตัว 4 ราย

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ