ข่าว

แนะวิธีกำจัด "ขยะติดเชื้อ" "ชุดตรวจ Antigen Test Kit" ให้ถูกวิธี สำหรับผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน

กรมอนามัย แนะประชาชนที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และการแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation ต้องกำจัด"ขยะติดเชื้อ" และชุดตรวจ "Antigen Test Kit" อย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีขยะติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 รวมทั้งหมด 31,709.84 ตัน เฉพาะในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวพบปริมาณขยะติดเชื้อสูงที่สุดเฉลี่ย 210 ตันต่อวัน

แนะวิธีกำจัด \"ขยะติดเชื้อ\" \"ชุดตรวจ Antigen Test Kit\" ให้ถูกวิธี สำหรับผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน

 

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้มีการประชุมหารือในระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อนโยบายที่ให้มีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อาจทำให้มีการเพิ่มขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น ทั้งที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู  โดยเฉพาะ Antigen Test Kit ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีการแยกจัดการจากขยะทั่วไป                 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ประชาชนที่มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขอให้กำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19 โดยมีการจัดการ  2 กรณี ได้แก่ 1. กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน โดยใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น ถุงชั้นแรกที่สัมผัสขยะติดเชื้อ มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือการนำน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ ประสานไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเก็บ ขนขยะติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อกำหนดวิธีการนำขยะติดเชื้อที่เกิดจาก Home Isolation และ Community Isolation ไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

แนะวิธีกำจัด \"ขยะติดเชื้อ\" \"ชุดตรวจ Antigen Test Kit\" ให้ถูกวิธี สำหรับผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน

 

 

 

2.กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อแล้วราดด้วยสารฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว  มัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำไปกำจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป
ทั้งนี้ภายหลังจัดการขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลดล็อก รพ.เอกชน/คลินิก รักษาผู้ป่วย"โควิด-19" แบบ "Home Isolation" เดินหน้าตรวจคัดกรองโรคอย่างเต็มกำลัง


 

ข่าวที่น่าสนใจ