ข่าว

เช็กเลย 5 กลุ่ม "ยกเว้น" ออกนอกเคหสถาน ใน 10 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม"

เช็กเลย 5 กลุ่ม "ยกเว้น" ออกนอกเคหสถาน ใน 10 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเลย 5 กลุ่ม ที่ได้รับการ "ยกเว้น" ให้ออกนอกเคหสถานได้ ใน 10 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม"

หลังประกาศ "ล็อกดาวน์" "พื้นที่สีแดงเข้ม" หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา โดยจะมีผลบังคับใช้มาตรการนี้ในวันที่ 12 ก.ค. 2564 

 

 

สำหรับ 5 กลุ่มที่ได้รับการ "ยกเว้น" สามารถออกนอกเคหสถานได้ ในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย มีดังนี้ 

 

1. สาธารณสุข - ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข

 

2. ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน - ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า

 

3. ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 

 

-ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ

-ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง

-ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

-ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

 

4. บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน 

 

-ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย 

-ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร

-ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

-ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

-ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม


 

-ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ

-ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย

-ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น 

 

-ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน 

-การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ 

-งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

 

ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

 

สำหรับ พื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมายกำหนด มีดังนี้

 

1. กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

2. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

 

เช็กเลย 5 กลุ่ม "ยกเว้น" ออกนอกเคหสถาน ใน 10 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม"

 

ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"โควิดวันนี้" ยอดผู้ป่วยใหม่ทุบสถิติต่อเนื่อง 9,326 ราย เศร้า เสียชีวิตเพิ่มเฉียดร้อย

สรุป "ล็อกดาวน์ 14 วัน" "พื้นที่สีแดงเข้ม" แบบเข้าใจง่ายๆ เริ่ม 12 ก.ค.2564

จอง "วัคซีน Moderna" "รพ.เกษมราษฎร์" แนะวิธีจองง่ายๆ ทำยังไงให้ได้

คลัสเตอร์ "ตลาดไทย" พบผู้ป่วยทะลุ 2 พัน จับตา "4 คลัสเตอร์ใหม่" ใน 3 จว.

จุกอก เด็ก 3 ขวบ ป่วย "โควิด" อาการเริ่มแย่ไร้เตียงรักษา ติดต่อหน่วยงานไหนก็เงียบหมด

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด