ข่าว

"Moderna" มีแค่ 5 ล้านโดส จากยอดจอง 9 ล้าน เช็กเงื่อนไขคนอยากฉีดทำไง

วัคซีนโมเดอร์นา "Moderna" นำเข้ามาไตรมาส 4/64 และ 1/65 ได้ 5 ล้านโดส ยอดการจองอย่างไม่เป็นทางการ 9 ล้าน องค์การเภสัชกรรมเผยเงื่อนไขคนอยากฉีดทำไง

5 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมขอยืนยันว่าวัคซีน โควิด-19 ที่จะรับจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนของ "โมเดอร์นา" (Moderna) ในช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 ได้เพียง 5 ล้านโดส เท่านั้น ส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีการสั่งจองวัคซีน Moderna ดังกล่าวถึง 9 ล้านโดส นั้น เป็นจำนวนทั้งหมดที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้สำรวจความต้องการหรือมีการ "รับจองวัคซีนทางเลือก"
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่จะได้รับจากบริษัทซิลลิคอย่างเป็นทางการในช่วงแรกนี้

"5 ล้านโดส เป็นจำนวนที่จะได้รับจากซิลลิค ส่วนอีก 4 ล้านโดสเป็นความต้องการที่เกินจำนวนกว่าวัคซีนที่จะได้รับ" ซึ่งในส่วนความต้องการที่เกินเพิ่มมานี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบร่วมกันไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยองค์การเภสัชกรรมได้ประสานการจองวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนที่เกินมานี้สำหรับรอบการผลิตในปี 2565 ไว้กับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เพิ่มเติมแล้ว รอการยืนยันจำนวนที่จะได้รับการจัดสรรที่ชัดเจนจากบริษัทต่อไป

สำหรับแนวทางการ "รับจองวัคซีนทางเลือก" โมเดอร์นา (Moderna) ของแต่โรงพยาบาลนั้น ได้มีแนวทางร่วมกันว่า ให้แต่ละโรงพยาบาลรับการจองวัคซีน Moderna จากประชาชนที่ประสงค์จะฉีดจริง ๆ มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และไม่มีการเก็งกำไรจากการให้บริการนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับมา

องค์การเภสัชกรรม ขอยืนยันว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นานั้น ได้มีการประสานงานเพื่อสั่งจองวัคซีนกับทางโมเดอร์นาในต่างประเทศมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับคำตอบว่าสามารถจัดส่งได้เร็วสุดในไตรมาส 1 ปี 2565 และได้สอบถามถึงตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง จนเดือนเมษายนโมเดอร์นาจึงแจ้งว่าได้ให้บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ประกาศว่า การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น

 

ในที่นี้คือองค์การเภสัชกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของโมเดอร์นา หลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างองค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป็นแผนดำเนินงานและได้รับทราบร่วมกันว่า วัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) ช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 ได้เพียงประมาณ 5 ล้านโดส เท่านั้น เร็วกว่าที่เจรจาช่วงแรกที่จะได้รับไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งในระหว่างที่วัคซีน Moderna ยังไม่เข้ามา ได้มีการจัดทำรายละเอียดสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงทางโมเดอร์นาที่ต่างประเทศด้วย ควบคู่ไปกับเจรจากับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

Moderna, รับจองวัคซีนทางเลือก, โมเดอร์นา, วัคซีนทางเลือก, วัคซีน Moderna, วัคซีนโมเดอร์นา, โควิด-19, วัคซีน โควิด-19

"ขอย้ำว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน แม้มีบางรายละเอียดต้องดำเนินการเพิ่ม การดำเนินงานยังเป็นไปตามกรอบเวลาของแผน ไม่ได้ช้ากว่าแผน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ก็ยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนด ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีดำเนินการช้านั้นจึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและคาดหวังว่าหากมีการดำเนินการทุกอย่างเร็วกว่านี้ วัคซีนจะได้เร็วขึ้น ต้องขอเรียนย้ำว่า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม คือ ไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 และขอให้ติดตามข่าวสารความจริงเรื่องวัคซีนจาก 3 องค์กรหลัก คือ องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เท่านั้น"

อ่านข่าว - เช็กที่นี่ "Moderna" โรงพยาบาลไหนยังเปิด "รับจองวัคซีนทางเลือก"

อ่านข่าว - "จุดตรวจโควิดฟรี" ในพื้นที่ กทม. วันนี้ - 31 ก.ค. เช็กเลย ครบจบที่นี่

CR : กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวยอดนิยม