ข่าว

รู้จัก "โมเดอร์นา" Moderna วัคซีนโควิด-19 เหมาะกับ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเลย

รู้จัก "โมเดอร์นา" Moderna วัคซีนโควิด-19 เหมาะกับ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

7 ข้อควรรู้ วัคซีนทางเลือกป้องกัน โควิด-19 "โมเดอร์นา" Moderna เหมาะกับอายุ 18 ปีขึ้นไป สนใจลงทะเบียนเลย

สำหรับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เมษายน 2564) ในประเทศ วัคซีนทางเลือกอย่าง "โมเดอร์นา" Moderna หรือ "ไฟเซอร์" Pfizer กลายเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลังจากหลายคนได้เห็นข้อมูลทราบผลประสิทธิภาพของวัคซีนที่ทั่วโลกยอมรับ ขณะที่ ประเทศไทยก็ได้ขึ้นทะเบียน อย. และให้เป็นวัคซีนทางเลือก ทั้งนี้ ปรากฏว่า หลายโรงพยาบาลได้ออกมาทำแบบสอบถามความต้องการรับวัคซีนทางเลือก สามารถลงทะเบียน และจำนวนที่ต้องการไว้ได้ ล่าสุด (1 ก.ค.) สมาคม รพ.เอกชน มีมติกำหนดราคากลางวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,300 บาท หรือตกเข็มละ 1,650 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

"โมเดอร์นา" Moderna คืออะไร

วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ-1273 (mRNA-1273) เป็นนวัตกรรมล่าสุด แตกต่างจากวัคซีนทั่วไปที่เป็นโปรตีนหรือเชื้อโรคที่ถูกทำให้ตาย และต่างจากวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสพาหะ (Viral Vector Vaccine) พัฒนาโดย บริษัท ModernaTX, Inc. สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน โควิด-19 สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

7 ข้อควรรู้ วัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" Moderna

1. หลักการผลิตวัคซีน Moderna (mRNA-1273) เป็นอย่างไร

ส่วนแรก คือ จะใช้สารพันธุกรรมโมเลกุลที่เรียกว่า mRNA หรือรหัสแม่แบบที่คล้ายหนาม (spike) ของเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ก่อโรค COVID-19 เพราะหนาม (Spike) คือ อาวุธสำคัญที่เชื้อจะใช้เพื่อจับที่เซลล์ในร่างกาย ส่งผลให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ส่วนที่สอง คือ ไขมันอนุภาคนาโน (lipid nanoparticle) ที่ใช้ห่อหุ้ม mRNA เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์ไรโบนิวคลิเอสซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกาย

2. กลไกการออกฤทธิ์ของวัคซีนเป็นอย่างไร

หลังจากฉีดวัคซีน mRNA จะถูกห่อหุ้มด้วยไขมันอนุภาคนาโน แล้วเซลล์ร่างกายในบริเวณที่ฉีดจะกลืนกินไขมันอนุภาคนาโนที่มี mRNA เข้าไป ทำให้เซลล์บริเวณนั้น ผลิตสารโปรตีนคล้ายหนามของเชื้อไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นหรือภูมิต้านทานมาต่อต้าน "หนาม" ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบจำเพาะเจาะจง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสามารถก่อโรคในร่างกายได้

 

3. ประสิทธิภาพของวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna เป็นอย่างไร

โมเดอร์นาผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 และ อย.ไทยขึ้นทะเบียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 จากข้อมูล ณ ขณะนี้ ระบุว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรค คือ 94.1% ในประชากรทั่วไป ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ลดความรุนแรงของโรคได้ 100% และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้ 100% และจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการล่าสุด พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงพอที่จะยับยั้งสายพันธุ์ B.1.17 จากอังกฤษ และ B.1.351 จากแอฟริกาใต้ได้

4. อายุที่แนะนำและจำนวนครั้งที่ต้องฉีด

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับฉีดให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะฉีดทั้งหมด 2 โดส (ครั้ง) ห่างกัน 4 สัปดาห์ ปัจจุบันมีมากกว่า 14 ประเทศที่ใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ ยุโรป อิสราเอล กาตาร์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

5. วัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna มีผลข้างเคียงอย่างไร

จากข้อมูลด้านความปลอดภัย กลุ่มประชากรวิจัย 15,000 คน จากฐานข้อมูลสมาคมโรคติดเชื้อประเทศสหรัฐอเมริกา พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปประมาณ 0.03% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีรายงานดังนี้

- อาการข้างเคียงที่ยอมรับได้ เช่น อาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง บางรายมีอาการเหนื่อย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนาวสั่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ และสามารถหายได้เอง ภายใน 2 - 3 วัน

- โอกาสแพ้ยาแบบรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ปากบวม หน้าบวม หัวใจเต้นเร็ว ผื่นแพ้ขึ้นทั่วตัวหรือตามร่างกาย มีอัตราส่วน 2.5 : 1,000,000 คน

6. สามารถฉีดในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้หรือไม่

จากรายงานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา "โมเดอร์นา" Moderna ได้เผยผลการทดลองทางคลินิกในกลุ่มคนอายุ 12 - 17 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ 96% นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างทดสอบในเด็กอายุ 6 เดือน - 11 ปี ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรรอฟังคำแนะนำสำหรับช่วงอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี อีกครั้งจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย

 

7. ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna

- ผู้ที่เคยแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน หรือเคยฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้ออื่นแล้วมีอาการแพ้รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด

- ผู้ที่กำลังไม่สบาย มีไข้ หรือสงสัยว่าจะติดโรคโควิด-19 ยังไม่ควรฉีด

- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่กำลังทานยาโรคประจำตัว สามารถฉีดได้ หากอาการต่างๆ ของโรคคงที่ และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ประจำตัวของท่าน

- สำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สามารถฉีดได้หากอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (อ้างอิงจาก กรมอนามัย)

ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ได้มีการฉีดไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าวัคซีนจะสามารถถ่ายทอดจากรกหรือน้ำนมไปสู่ลูกน้อยเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้จึงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลท่าน

- ผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่นไปก่อนหน้า ควรปรึกษาแพทย์ หากต้องการฉีดซ้ำ

เนื่องจากวัคซีน โควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่นทุกประเภท จึงแนะนำเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน

สนใจวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" Moderna ลงทะเบียนได้

1. โรงพยาบาลวิภาวดี

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

2. โรงพยาบาล เครือ จุฬารัตน์

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

3. โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

4. โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

5. โรงพยาบาลวิมุต

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

6. โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

7. โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

8. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ลงทะเบียนคลิก (ลิงก์)

ทั้งนี้ วัคซีนทางเลือกป้องกัน โควิด-19 "โมเดอร์นา" Moderna มีกำหนดการให้บริการอยู่ที่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 หรือ ตุลาคม ถึง ธันวาคม

อ่านข่าว - ลงทะเบียนด่วน "ซิโนฟาร์ม" วัคซีน โควิด-19 เฉพาะคนพิการ กทม.และปริมณฑล

อ่านข่าว - เช็ก 6 จุดตรวจ "โควิด-19" กทม. ที่ไหนบ้าง อย่าลืมบัตรพร้อมสำเนาและปากกา

logoline