ข่าว

เช็กเลย "จังหวัด" ไหนบ้าง รับคนติดโควิดกลับภูมิลำเนา และขั้นตอนการแจ้งต้องทำอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเลย "จังหวัด" ไหนบ้าง รับคนติดโควิดกลับไปรักษายังภูมิลำเนา และขั้นตอนการแจ้งต้องทำอย่างไร

สถานการณ์การระบาดของโรค "โควิด-19" ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้กำลังวิกฤติหนัก ผู้ติดเชื้อหลายคนยังคงรอการรักษาด้วยความหวัง เนื่องจากสาเหตุเตียงเต็ม ไม่มีที่รักษา ขณะที่บางรายก็รอคอยเตียงจนอาการหนักและเสียชีวิตไปหลายราย ขณะที่หลายจังหวัดได้ออกโครงการช่วยเหลือ "รับคนติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา"

 

อ่านข่าว คนลำปางไม่ทิ้งกัน รับหนุ่มติด "โควิด" กลับบ้านเกิด หลัง กทม.ไม่มีที่รักษา

 

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการการรักษา "โควิด-19" ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ในปัจจุบันมีหลายจังหวัดเปิดให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการและไม่สามารถหาเตียงได้ กลับไปรักษายังภูมิลำเนาได้ ซึ่งเราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับไปรักษาโควิดตามภูมิลำเนา มีจังหวัดไหนบ้าง และเบอร์ติดต่อ ดังนี้

 

1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นของพื้นที่ปลายทาง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ปลายทาง

 

2. จัดเตรียม เอกสาร ยาประจำตัว อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่ต้องใช้ให้พร้อมและเพียงพอ ตลอดการเดินทาง

 

3. ระหว่างการเดินทาง หลีกเลี่ยงการแวะพัก ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดการกระจายเชื้อในพื้นที่อื่นๆตลอดการเดินทาง

 

4. เมื่อเดินทางใกล้ถึงจุดหมายปลายทางให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ถึง 10 นาที

 

รายชื่อจังหวัด หน่วยงานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ เงื่อนไขในการรับผู้ป่วย

 

"กาฬสินธุ์" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาพสินธุ์ โทร 043-019-760 ต่อ 128-130 เงื่อนไข เงื่อนไขต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดกาพสินธุ์

 

"กำแพงเพชร" ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร 093-1118594 เงื่อนไขมีทะเบียนบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร

 

"ขอนแก่น" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร 099-169-2554 , 081-260-4433 , 094-289-1345 เงื่อนไขต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่น

 

"ตราด" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร 086-340-8910 เงื่อนไข มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราด

 

"นครพนม" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 082-849-8155 , 061-019-2999 , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครพนม โทร 095-181-2367 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม

 

"นครราชสีมา" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โทร 088-1265-5604 , 065-119-0188 , 044-465-010-4 ต่อ 440 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมา

 

"บึงกาฬ" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โทร 061-205-3743 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดบึงกาฬ

 

"บุรีรัมย์" ญาติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในชุมชน เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์

 

"พิษณุโลก" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-241-555-9 (ในเวลาราชการ) และ 088-275-2261 , 088-291-9277 , 088-275-2217 (นอกเวลาราชการ) เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดพิษณุโลก

 

"แพร่" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร 065-367-0873 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดแพร่

 

"เพชรบูรณ์" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 091-025-3596 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

"มหาสารคาม" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร 096-342-3450 เงื่อนไขมีทะเบียนบ้านในจังหวัดมหาสารคาม

 

"ยโสธร" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร 045-712-233 , 045-122-234 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดยโสธร แจ้งผู้ใหญ่ กำนัน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่

 

 

"เลย" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โทร 042-862-123 ต่อ 2709 หรือ 062-197-7501 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดเลย

 

"ลำปาง" ศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปางกลับบ้าน" , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร 090-331-1493 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง

 

"ศรีสะเกษ" โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษตามภูมิลำเนา หรือศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ โทร 065-240-0691 , 065-240-0680 , 065-240-0688 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดศรีษะเกษ

 

"สกลนคร" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร 093-328-5264 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร

 

"สิงห์บุรี" ศูนย์ประสานงานคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน โทร 061-390-2229 เงื่อนไขมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสิงห์บุรี

 

"สุโขทัย" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร 061-869-8161 , 094-865-4499 , 094-630-5482 , 055-613-559 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัย

 

"สุรินทร์" อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข หรือ ศูนย์ Covid19 สุรินทร์ โทร 044-513-999, 092-599-5108 มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสุรินทร์

 

"หนองคาย" โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร 042-465-067 และเบอร์โรงพยาบาลในพื้นที่ เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดหนองคาย

 

"อุดรธานี" กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สายด่วนโควิด โทร 084-428-6982 และเบอร์ตามที่ประกาศ เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี

 

"อุตรดิตถ์" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 095-312-669 เงื่อนไข มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

"อำเภอท่าบ่อ หนองคาย" ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอำเภอท่าบ่อ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย โทร 063-830-3597 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในอำเภอท่าบ่อ หนองคาย

 

"อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี" โรงพยาบาลน้ำยืน โทร 088-714-2721 , 088-710-0615 เงื่อนไข มีภูมิลำเนาในอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี

 

"อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์" สายด่วนโควิด 19 อำเภอเขาค้อ โทร 063-830-3597 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในอำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

 

"อำเภอจอมพระ สุรินทร์" โรงพยาบาลจอมพระ โทร 044-581-103 ต่อ 101 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในอำเภอจอมพระ สุรินทร์

 

"อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์" โรงพยาบาลศรีณรงค์ โทร 044-509-214 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในอำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์

 

"อำเภอปากช่อง นครราชสีมา" โรงพยาบาลปากช่องนานา โทร 080-050-0737 เงื่อนไขมีภูมิลำเนาในอำเภอปากช่อง นครราชสีมา

 

Cr.Alex Lee

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด