หลังจากที่ทางกรมควบคุมโรคกระจายวัคซีนโควิดให้สถานพยาบาล จุดฉีดต่างๆ คิกออฟ 7 มิ.ย.ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ กทม.ได้มากสุด เนื่องจากจำนวนประชากรและการระบาดสูงสุด จึงต้องมีการจัดสรรวัคซีนเพื่อหยุดการระบาดให้เร็วที่สุด ขณะที่ทาง สปสช.พร้อมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ ไม่ต้องรอการตรวจสอบ  คือ หากฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องมาที่สปสช. จะมีคณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จใน 5 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาฉีด 

อ่านข่าว : เผยข้อมูลชัดๆ วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโควิดมากน้อยแค่ไหน

ในขณะเดียวกันเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีน รวมไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด ยังคงเป็นคำถามที่ประชาชนพยายามที่จะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคำถามจำนวนมากที่ประชาชนพยายามสอบถามเข้าไปผ่านทางช่องทางต่างๆ  อาจมีตกหล่นและไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ประกอบกับมีการแชร์ข่าวเฟกนิวส์จำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และเสพข่าวที่เป็นข่าวเฟกนิวส์ไปสร้างความเสียหาย และผลกระทบตามมา ถึงแม้ว่าจะมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโควิด แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มีการสือสารหรือแชร์ข่าวผ่านระบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการเผยแพร่ข่าวเฟกนิวส์ไปในวงกว้างได้ 

ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน เพื่อหาแนวทางในการจัดการเฟกนิวส์รวมไปถึงให้ประชาชนได้เข้าถึงในการสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท Facebook ประเทศไทย บริษัท เฮ็ดบอท จํากัด สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าวเปิดตัว “แชทบอท แชทชัวร์” เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน แบบถาม-ตอบผ่านระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจสังคมไทย และเตรียมพร้อมการเข้ารับวัคซีนของประชาชนเข้ามาช่วยจัดการ คัดกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับ “แชทบอท แชทชัวร์” เป็นชุดข้อมูล ถาม-ตอบ รูปแบบภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรคโควิด-19 2.วัคซีนโควิด-19 3.การดูแลสุขภาพ และ 4.การดูแลจิตใจ รวม 200 เรื่อง โดยประชาชนสามารถ ใช้งาน “แชทชัวร์” ซึ่งเป็นแชทบอท บน Messenger ผ่านเพจ Facebook : Social Marketing ThaiHealth by สสส. เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโควิด-19 ได้เลย 

เฟซบุ๊ก เปิดตัว AI "แชทชัวร์" ตอบทุกคำถามโควิด สู้ข่าวเฟกนิวส์

ขอบคุณ : สสส. , กระทรวงสาธารณสุข