11 มิถุนายน 2564 เกาะติดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน เมื่อเวลา 12.30 น. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,290 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,334 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 632 ราย จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 294 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 30 ราย ขณะที่ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 160,965 ราย หายป่วยแล้ว 117,572 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 1,308 ราย ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,667,058 โดส

โควิด-19, เสียชีวิต, โรคประจำตัว

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต วันนี้ (11 มิ.ย.) จำนวน 27 ราย แยกเป็น ชาย 15 ราย หญิง 12 ราย ค่ากลางอายุ 67 ปี (48 - 94 ปี) อยู่ใน กรุงเทพฯ 17 ราย , ปทุมธานี สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย , สมุทรปราการ กาญจนบุรี กำแพงเชร ชัยนาท ราชบุรี และ สระบุรี จังหวัดละ 1 ราย

โรคประจำตัว / ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19

- ความดันโลหิตตสูง (13) 

- เบาหวาน (7) 

- โรคไต (4)

- ไขมันในเลือดสูง (10)

- โรคตับ หลอดเลือดสมอง (2)

- มะเร็ง โรคอ้วน SLE (1)

- ไม่มีโรคประจำตัว (5)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19

- คนในครอบครัว (6)

- คนอื่นๆ 11 (ผู้ป่วยใน รพ. เพื่อนร่วมงาน เพื่อน คนในชุมชน ผู้ดูแล)

- อยู่ / ไปในสถานที่เสี่ยง 2 (ห้าง)

- อาศัย / เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด (7)

- ระบุได้ไม่ชัดเจน (1)

โดยค่ากลางระยะเวลา (วันที่ทราบผลติดเชื้อ - เสียชีวิต) 19 วัน (นานสุด 45 วัน)

- 16 ราย (62%) มากกว่า 14 วัน

- 6 ราย (23%) ตั้งแต่ 7 - 14 วัน

- 4 ราย (15%) ตั้งแต่ 0 - 6 วัน

โควิด-19, เสียชีวิต, โรคประจำตัว