11 มิถุนายน 2564 วันนี้ในอดีต เจ้าของคำขวัญที่รู้จักกันดี คือ เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย หรือ ท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วย และ ไทยอยู่คู่ฟ้า "จอมพล แปลก พิบูลสงคราม" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย มีนโยบายที่สำคัญคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย "รัฐนิยม" หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างได้ประกาศเป็นกฎหมายในภายหลัง หลายอย่างกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ เช่น การรำวง , ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ทั้งนี้ จอมพล ป. เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ "ประเทศสยาม" เป็น "ประเทศไทย" และเป็นผู้เปลี่ยน "เพลงชาติไทย" มาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ จอมพล ป. มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติของไทยหลายอย่าง ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ เช่น เลิกกินหมาก , ใส่รองเท้า , ห้ามเปลือยท่อนบน , ผู้หญิงเลิกในโจงกระเบน , ผู้หญิงต้องสวมหมวกออกจากบ้านทุกคน หรือริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี" ในการทักทายกัน

จอมพล ป. เคยออกนโยบายให้ประชาชนใช้ชื่อที่ระบุเพศได้ชัดเจนเท่านั้น ผู้ชายต้องใช้ชื่อให้ดูเข้มแข็ง ผู้หญิงต้องใช้ชื่อแบบอ่อนหวาน จะมาชื่อ ถนอม , ประนอม ไม่ได้นะ เพราะเดาไม่ถูกว่าจะเป็นแม่ประนอม หรือตาประนอมกันแน่

เล่ากันว่าครั้งหนึ่ง จอมพล ป. เคยถึงขั้นทำหนังสือถึง สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขอให้เปลี่ยนพระนามใหม่ พระนามของพระองค์ คือ "สว่างวัฒนา" เพราะพระนามพระองค์ดูเหมือนผู้ชายเกินไป แต่สมเด็จพระพันวัสสาก็ได้ตรัสว่า "...ชื่อของฉัน ทูลกระหม่อม (รัชกาลที่ 4) พระราชทานให้ ท่านทรงทราบดี ว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย..."

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 ในเวลาประมาณ 20.30 น. ณ บ้านพักส่วนตัว ชานกรุงโตเกียว สิริอายุได้ 67 ปี โดยก่อนตาย ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนคนปกติ ยังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกับครอบครัวและคนสนิทได้เหมือนปกติ แต่ทว่าเมื่อถึงเวลาเย็นก็ได้ทรุดลงและถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน ซึ่งในเรื่องนี้บางส่วนเชื่อกันว่าเป็นการลอบวางยาพิษ

ร่าง จอมพล ป. ได้มีพิธีฌาปนกิจขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะมีการนำอัฐิกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่ 27 มิถุนายน 2507

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล ป., ถึงแก่อสัญกรรม, วันนี้ในอดีต

ข้อมูล : โบราณนานมา