11 มิถุนายน 2564 พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

พล.อ.ต. นพ. สันติ เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิถุนายน นี้ จะเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ ว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ และหลังจากที่ได้รับอนุมัติ ระบบจะส่งอีเมลให้หน่วยงานว่าได้จำนวนวัคซีนเท่าไหร่ และทำสัญญา พร้อมชำระเงินกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสถานพยาบาลที่ฉีดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ยืนยัน การส่งวัคซีนจะไม่มีปัญหา โดยทางสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนจะต้องเตรียมเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดเอง

โดยวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม ลอตแรก 1 ล้านโดส จะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิถุนายน นี้ และจะใช้เวลาในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 วัน จากนั้นถึงจะแจกจ่ายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ที่ลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน เพื่อดีเดย์ฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันที่ 25 มิถุนายน หลังจากนั้น วัคซีนซิโนฟาร์มจะทยอยเข้าไทยต่อเนื่อง ทุก 10 วัน โดยจะมาทีละลอต ลอตละ 1 ล้านโดส

ทั้งนี้ ราคาของวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม จะมีราคา 888 บาทต่อเข็ม รวมค่าวัคซีน / ค่าขนส่ง / ค่าเก็บรักษา /ประกันวัคซีน และค่าฉีดด้วย โดยหน่วยงานและองค์กรเป็นผู้สนับสนุนวัคซีน ประชาชนฉีดฟรี

นพ. ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระบุว่า ข้อกำหนดสำหรับสถานพยาบาลในการให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม คือ ต้องเป็น รพ. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ / มีสถานที่ระบบการดูแลการฉีดวัคซีน / มีการเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งให้ขั้นต่ำ100 โดส ต่อ 1 จุด ส่งให้ทุกวัน เพื่อลดภาระในการเก็บสต็อก ส่วนต่างจังหวัดใช้เวลาการจัดส่งไม่เกิน 2 วัน และโรงพยาบาลต้องเตรียมตู้ที่เก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้ได้มาตรฐานหากเหลือวัคซีนในแต่ละวัน และจะต้องมีระบบการรายงานข้อมูล ส่งรายชื่อผู้รับวัคซีนเข้ามายังถังข้อมูลกลางก่อน โรงพยาบาลเมื่อฉีดแล้วจะต้องตัดชื่อผู้รับออกจากถังข้อมูลกลาง รวมถึงการรายงานผลข้างเคียงวัคซีน ซึ่งตามนโยบายทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พยายามจะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนวัคซีนที่จะจัดสรรให้หน่วยงานองค์กร โดยกรรมการจะมีการพิจารณากันก่อน

สำหรับ วัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเชื้อตาย ฉีดได้สำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ โดยซิโนฟาร์ม 1 กล่อง จะบรรจุ 20 - 30 ไวออล ซึ่งสถานพยาบาลจะต้องจัดหาเข็มฉีดวัคซีนเอง ทั้งนี้ การจัดส่งวัคซีนจะกระจายทุกๆ 10 วัน จุดละ 100 โดส เพื่อลดการเก็บสต็อกวัคซีน ส่วนต่างจังหวัดจะใช้เวลาส่ง 2 วัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ำว่า มีวัคซีนเพียงพอสำหรับหน่วยงานที่สนใจจะจองวัคซีน โดยลอตต่อไปจะมาเพิ่มอีก 1 ล้านโดส ในอีก 10 วันข้างหน้า