ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.30 น. ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 2,290 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 294 ราย

 

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" สะสมอยู่ที่ 189,828 ราย (สะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 160,965 ราย) รักษาหาย 5,711 รวม 144,998 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 27 ราย ทำให้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 1,402 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค. ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป

 

 

 

ด่วน ยอด "โควิดวันนี้" 2,290 ราย ข่าวดีรักษาหายเกินครึ่งหมื่น