พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กทม.พบ 70 คลัสเตอร์จำแนกในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แบ่งเป็น เขียว เหลือง แดง สีแดงมีการรายงานพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน สีเขียวไม่พบผู้ป่วยในช่วง 28 วัน มี 5 คลัสเตอร์ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังคัดกรองเชิงรุก โดยมีหลัเกเกณฑ์จากการนำข้อมูลสอบสวนมาสรุปทั้งประเทศ พบ 11 พื้นที่เสี่ยงในชุมชน ได้แก่ 

1.ตลาดสด ตลาดนัด 2.สถานีขนส่งสาธารณะ3.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 4.ที่ต่ออายุ บัตรแรงงานต่างด้าว ชุมชนแรงงานต่างด้าว5.หน่วยราชการด่านหน้า6.โรงงานสถานประกอบการ 7.ห้างสรรพสินค้า 8.สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง9.สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 10.สถานที่ประกอบกิจการทางศาสนา 11.ธนาคาร บริษัท สำนักงาน 

ขณะเดียวกันว่าด้วยเรื่องของการประชุม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ สิ่งสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมตรงนี้แยกพื้นที่จังหวัดเป็นสี สีแดงเลือดหมู 4 จังหวัด พื้นที่สีแดง 17 จังหวัด พื้นที่สีส้ม 56 จังหวัด ความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ แบ่งตามมาตรการ ตามสีดังนี้ 

พื้นที่สีแดงเลือดหมู 4 จังหวัด เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ยังไม่อนุญาตให้เกิดการเรียนแบบ onsite คือยังไม่ให้ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนสถานศึกษาทำการเรียนการสอน แต่ยังสามารถทำแบบอื่นได้เช่น การเรียนออนไลน์ หรือ ออนแอร์ บางพื้นที่อุปกรณ์อาจมีข้อจำกัดด้วยการอัดวีดีโอ ส่งเอกสาร ใบงาน ให้กับทางผู้ปกครองผ่านทางไปรษณีย์ที่บ้าน ด้วยการเรียนผ่านทางโทรทัศน์

พื้นที่สีแดง 17 จังหวัด เรียนการสอนแบบผสมผสานทั้ง on site ในบางพื้นที่ โรงเรียนทั้งหมดจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินThai stop covid plus ต้องผ่านมาตรการถึงเปิดการเรียนการสอน on site ภายในโรงเรียนได้  ขอให้ทางโรงเรียนทำเรื่องไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อทำการขออนุญาตให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน  

พื้นที่สีส้ม 56 จังหวัด สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้ง 5 รูปแบบ Onair , Online , On Demand , On Site ,On Hand โดยรูปแบบ On site ทางโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมของระบบ Thai stop covid plus 

 

ศบค.แบ่ง "โซนสี" แดงเข้ม แดง ส้ม เรียนแบบไหนบ้างเช็กเลย

 

ศบค.แบ่ง "โซนสี" แดงเข้ม แดง ส้ม เรียนแบบไหนบ้างเช็กเลย

ขอบคุณ : ศบค.