สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.30 น. ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 2,310 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 102 ราย ขณะเดียวกันล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าพบ "โควิดสายพันธุ์อินเดีย" ในไทยแล้ว 348 ราย

 

 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดตั้งแต่เดือนเมษายน –มิถุนายน 2564 รวมจำนวน 4,185 รายพบว่า สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) มากที่สุดในไทย จำนวน 3,703 ราย รองลงมาคือ สายพันธุ์เดลตา หรือ สายพันธุ์อินเดีย จำนวน 348 ราย (ร้อยละ 8.32) สายพันธุ์ดั้งเดิมจำนวน 98 ราย สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 26 ราย และสายพันธุ์ B.1.524 จำนวน 10 ราย

 

สำหรับ "โควิดสายพันธุ์อินเดีย" จำนวน 348 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564) กระจายไปยัง 11 จังหวัด ประกอบด้วย 

 

- กรุงเทพมหานคร 318 ราย

 

- อุดรธานี 17 ราย

 

- สระบุรี 2 ราย

 

- นนทบุรี 2 ราย

 

- ขอนแก่น 2 ราย

 

- ชัยภูมิ 2 ราย

 

- พิษณุโลก 1 ราย

 

- ร้อยเอ็ด 1 ราย

 

- อุบลราชธานี 1 ราย

 

- บุรีรัมย์ 1 ราย

 

- สมุทรสาคร 1 ราย 

 

การรายงานผลการเฝ้าระวังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในประเทศ จังหวัด ชุมชน สำหรับเฝ้าระวังติดตามในจังหวัด รวมถึงเป็นข้อมูลในการรักษาโรคและเพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ยังคงมีความสำคัญในการป้องกันโรคนี้ เช่นเดิมไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังเดินหน้าเฝ้าระวังสายพันธุ์ในประเทศร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้ข้อมูลการเฝ้าระวังกับทุกหน่วย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศต่อไป