กรุงเทพมหานคร เผยรายละเอียด "มาตรการเยียวยา" "ตลาด" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด ที่สำนักงานตลาด กทม.ดูแล โดยทางสำนักงานตลาด กทม.ได้มีประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นภายในตลาดในกำกับดูแลของสำนักงานตลาด กทม.จำนวน 12 แห่งที่มีคำสั่งปิดในช่วงมีการระบาดของโควิด-19

 

 

สำหรับ "มาตรการเยียวยา" "ตลาด" พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมาตรการดังนี้

 

- ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการรายวันและค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 15 และ 16 จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด

 

- กรณีเปิดก่อนวันที่ 31 ส.ค.2564 ให้ชำระค่าเช่า ค่าบริการรายวันในอัตราร้อยละ 50% หรือครึ่งหนึ่ง

 

- กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค.2564 

 

- กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ให้ปรับลดค่าบริการรายวันร้อยละ 50% ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ส.ค.2564 

 

- กรณีผู้เช่าค้างชำระหนี้ตั้งแต่ เดือน มี.ค.- 31 ธ.ค.2563 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 20% ของหนี้ที่ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 - ม.ค.2565 (งดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย)

 

ทั้งนี้ คำสั่งปิดตลาด กทม. จากข้อมูลเมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ปิดตั้งแต่วันที่ 14-24 พ.ค.2564 , ตลาดกลางดินแดง ปิดตั้งแต่วันที่ 12-21 พ.ค.2564 , ตลาดบางกะปิ ปิดตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค.2564 , ตลาดคลองเตย ปิดตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย.2564

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน ปิดตั้งแต่วันที่ 18-20 พ.ค.2564 , ตลาดสดหนองจอก ปิดตั้งแต่วันที่ 19-31 พ.ค.2564 , ตลาดสายเนตร เขตคันนายาว ปิดตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค.2564, ตลาดศาลาน้ำร้อน เขตบางกอกน้อย ปิดตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ค.2564 

 

ตลาดลำนกแขวก เขตหนองจอก ปิดตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ค.2564 , ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน เขตลาดพร้าว ปิดตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค.2564 , ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร และตลาดศาลาน้ำร้อน เขตบางกอกน้อย