ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.30 น. ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 2,310 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 102 ราย

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" สะสมอยู่ที่ 187,538 ราย (สะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 158,675 ราย) รักษาหาย 3,035 รวม 139,287 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 43 ราย ทำให้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 1,375 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค. ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป

 

 

 

ตัวเลข "โควิดวันนี้" 2,310 ราย ดับพุ่ง 43