ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,198 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง พบว่าประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 5,107,069 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 39.8%

อ่านข่าว : "หมอธีระวัฒน์" เตือนหนุ่มสาว 7 ข้อ อย่าทะนงตัวว่า แม้ฉีดถึง 3 เข็ม หากเจอไวรัสกลายพันธุ์ก็เข้าโรงพยาบาลได้  

อย่างที่เราทราบกันดี การฉีดวัคซีนโควิด  สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก เมื่อวัคซีนโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิด-19 เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดขาวจะส่งภูมิคุ้มกันไปจัดการกับเชื้อได้ก่อนที่เราจะป่วยหนัก การฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายพร้อมสู้กับเชื้อโควิด-19

ส่วนในเรื่องของการทำงานของวัคซีน หลังจากฉีดเข้าไปในร่างกายของเราแล้วนั้น วัคซีนจะทำงานตามกลไกธรรมชาติของร่างกาย เมื่อได้รับเชื้อก่อโรคจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคและระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจดจำเชื้อโรคนั้นๆได้ เมื่อร่างกายได้รับเชื้ออีกในอนาคตร่างกายที่จดจำเชื้อโรคจะสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยการทำงานของวัคซีนโควิดมีขั้นตอนดังนี้ 

1.หลังจากได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มทำงาน 2.เม็ดเลือดขาวจะเข้าไปจับเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาและทำการจดจำเอาไว้ 3.เม็ดเลือดขาวผลิตสารภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) ขึ้นมาสู้กับเชื้อโรคนั้้น 4.หากได้รับเชื้อระบบภูมิคุ้มกันจดจำเชื้อนั้นไว้และ จะหาวิธีต่อสู้กับเชื้อนั้นได้รวดเร็วก่อนป่วย 

ทั้งนี้วัคซีนผลิตมาจาก 1.เชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือเชื้อโรคที่ตายแล้ว 2.บางส่วนของเชื้อโรคหรือโปรตีนสังเคราะห์ มีลักษณะคล้ายกับบางส่วนของเชื้อโรค 3.สารพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อโรค 4.การตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคเข้าไปในไวรัสชนิดอื่น โดยที่วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถก่อโรคได้ โดยที่วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถก่อโรคได้นอกจากสารชีววัตถุที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว ในวัคซีนยังมีสารประกอบอื่น เพื่อเพิ่มความคงตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งวัคซีนโควิดส่วนใหญ่ต้องฉีด 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เพียงพอและอยู่นาน โดยเว้นระยะระหว่างเข็มแตกต่างกัน ซึ่งมักจะเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องฉัดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ในระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพียงพอป้องกันโรคได้

 

ไขคำตอบ "วัคซีนโควิด" ทำงานอย่างไรเมื่อเข้าสู่ร่างกายไปแล้ว

ขอบคุณ : คู่มือวัคซีน