จากกรณี สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประชุมมีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส จำนวน 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท เป็นราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว เบื้องต้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนดราคาให้บริการสำหรับประชาชนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาล 

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้เผยว่า "วันนี้ดีใจที่คนไทยอยากฉีดวัคซีน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงในการจองฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา"ไป พบว่า 3 วันมีคนมาลงทะเบียนกว่า 1.5 ล้านคน ทำให้ต้องปิดรับลงทะเบียน นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บุคลากรอีกกว่า 3 ล้านคนที่ลงชื่อสั่งจองไว้ แสดงให้เห็นว่า คนที่อยากฉีดวัคซีนและพร้อมที่จะจ่ายเงินเองมีอยู่จำนวนมาก" 

ดังนั้น รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้มีวัคซีนทางเลือกหลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงตามความพึงพอใจของประชาชน และรัฐบาลเองควรเอาวัคซีนหลัก ที่ฉีดให้ฟรีไปฉีดให้บริการกับประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีความเสี่ยง และต้องพบปะผู้คน เช่น พนักงานขับรถสาธารณะ ชุมชน หรือผู้ที่มีกำลังซื้อต่ำ และมีความเสี่ยงสูงก่อน เพื่อให้ได้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด“โรงงานหรือบริษัทต่างๆ ไม่มีใครอยากให้พนักงานติดเชื้อ เพราะติด 10-20 คน ต้องหยุดงานทั้งโรงงาน ส่งผลกระทบสูง และหากจะฉีดวัคซีนก็ต้องรอคิวยาวถึงสิ้นเดือนเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง กลุ่มนี้จึงมีความพร้อมและมีกำลังที่จะจ่ายเงินเองหากมีวัคซีนทางเลือก”

ด้านแหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการที่ส.อ.ท. สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำเข้ามาเป็นวัคซีนตัวเลือกให้กับองค์กรใหญ่ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรจำนวน 3 แสนโดส นั้น ล่าสุดจากการประชุมร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่า วัคซีนซิโนฟาร์มจะถูกส่งมาถึงในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย 1,800 บาทต่อ 2 โดส ยังไม่รวมค่าบริการฉีด โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่ทำการฉีดให้ ทั้งนี้เบื้องต้น โรงพยาบาลที่ทำการฉีดให้ อยู่ระหว่างการประสานงาน อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้นทั้งนี้สมาชิกส.อ.ท. ที่ลงชื่อจองไว้ในเฟส 1-3 และชำระเงินก่อนภายในวันที่ 11 มิ.ย. จะได้รับการฉีดวัคซีนทันในล็อตแรกที่ส่งเข้ามาจำนวน 3 แสนโดส แต่หากเกินจำนวนดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับเงินคืน หรือจะรอล็อตใหม่ก็ได้จากการสอบถามไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปราคาค่าบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแต่อย่างใด ซึ่งราชวิทยาลัยฯจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนมาก ซึ่งการจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก่อน โดยได้กำหนดวัคซีนโควิด-19 ที่จะโฆษณาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา และได้รับอนุมัติให้โฆษณาจากสำนักงานอาหารและยา รวมถึงสถานพยาบาลนั้นๆ และการเรียกเก็บเงินมัดจำหรือค่าใช้จ่าย หากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องคืนเต็มจำนวน เป็นต้น

ขอบคุณที่มา ฐานเศรษฐกิจ