เช็กอีกครั้ง เปิดอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด ต้องมีอาการแบบไหนบ้าง ถึงจะได้เงินเยียวยาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

 

การปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุดสถานการณ์ฉีดวัคซีนให้คนไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดังนี้

 

- ฉีดไปแล้ว 5,107,069 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,672,372 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1,434,697 โดส

 

เช็กอีกครั้ง "อาการหลังฉีดวัคซีน" ผลข้างเคียง มีอาการแบบไหน สปสช.ถึงจะจ่ายเงิน

 

สำหรับอาการ ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นั้น

 

ปรากฏว่า จากผลสำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดพบผลข้างเคียง 9.73% แบ่งเป็น , ปวดกล้ามเนื้อ 2.34% , ปวดศีรษะ 1.73% , ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด 1.24% , เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1.14% , มีไข้ 0.77% , คลื่นไส้ 0.53% , ท้องเสีย 0.35% , ผื่น 0.28% , ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.23% , อาเจียน 0.14% และอื่นๆอีก 0.98%

 

แล้วอาการแบบไหนถึงจะได้รับเงินจาก สปสช.

 

1.นอนโรงพยาบาลโดยเกินกว่า 50% จะมีอาการชา มีบางส่วนที่มีอาการชานานเกิน 2 เดือน 

 

2.มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียจนต้องนอนพักในโรงพยาบาล

 

 

เงื่อนไขการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 

1.ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีอาการแบบใดถึงจะยื่นขอได้ หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ สามารถขอรับได้เลย 

 

2.ไปสถานที่ที่ฉีด ปรึกษาแพทย์ ถ้าแพทย์คิดว่าเกี่ยวก็จะช่วยส่งเรื่องให้ 

 

3.กรณีที่สงสัยความเจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตว่ามีสาเหตุจากวัคซีน สามารถยื่นคำร้องได้ทันที ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ 

 

4.เมื่อมีได้จ่ายช่วยเหลือไปแล้ว ในภายหลังหากพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เราก็จะไม่เรียกเงินคืน 

 

5.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท 

 

6.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท 

 

7.กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)