8 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ในวันที่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ทุกช่องทาง เลื่อนมาฉีดภายในวันที่ 9 ถึง 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 18.00 น.

ทั้งนี้ เนื่องจากอำเภอเมืองตากได้รับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 เพียงพอต่อจำนวนการจองในเดือนมิถุนายน และจากสถานการณ์ระบาดของจังหวัดตากในขณะนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 ในวันที่ 9 ถึง 13 มิถุนายน 2564 ให้มาตามวันและเวลาเดิมที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

โดยวันที่ 9 มิถุนายน สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนา ต.ระแหง , ต.หนองหลวง , ต.เชียงเงิน , ต.หัวเดียด , ต.หนองบัวเหนือ , ต.หนองบัวใต้ ขณะที่ 10 มิถุนายน สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนา ต.วังประจบ , ต.ตลุกกลางทุ่ง และวันที่ 11 มิถุนายน สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนา ต.น้ำรึม , ต.ไม้งาม , ต.วังหิน , ต.แม่ท้อ , ต.ป่ามะม่วง ต.โป่งแดง

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 จากช่วงวันที่ 14 - 30 มิ.ย. มาเป็นวันที่ 9 , 10 , 11 มิ.ย. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

4 ตำบลในเขตเทศบาลเมือง

ต.หนองบัวเหนือ

ต.หนองบัวใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ต.วังประจบ

ต.ตลุกกลางทุ่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ต.น้ำรึม

ต.ไม้งาม

ต.วังหิน

ต.แม่ท้อ

ต.ป่ามะม่วง

ต.โป่งแดง

https://www.facebook.com/100586541576622/posts/332592765042664/

วันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายน 2564 : ต่างอำเภอในจังหวัดตาก , นอกจังหวัดตาก

หมายเหตุ : เรียงตามลำดับรอบเวลา / สถานที่ฉีดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, ตาก