ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.30 น. ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,662 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 534 ราย

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 182,548 ราย (สะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 153,685 ราย) รักษาหาย 2,483 รวม 131,999 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 28 ราย ทำให้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 1,297 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค. ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป

 

 

 

 

ตัวเลขผู้ป่วยโควิดวันนี้ยังเกิน 2 พัน เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

 

ตัวเลขผู้ป่วยโควิดวันนี้ยังเกิน 2 พัน เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19