ข่าว

เปิดโผ สัตว์น้ำประจำถิ่นหายาก-ใกล้สูญพันธุ์ 39 ชนิด ปี 64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีอะไรบ้าง เปิดโผสัตว์น้ำประจำถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ 39 ชนิด ปี 2564 โดยแบ่งเป็นสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม

วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตรที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความอย่างยั่งยืนบนสังคมสีเขียวและการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำ

 

 

กรมประมง จะดำเนินการผลิตสัตว์น้ำและนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลายจากปัจจัยต่างๆ โดยแบ่งเป็นสัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำเค็ม

สัตว์น้ำจืด 36 ชนิด ได้แก่

1. ปลาสร้อยลูกกล้วย
2. ปลาเทพา
3. ปลาเลียหิน
4. ปลารากกล้วยจินดา
5. ปลาแปบควาย 
6. ปลาแดง
7. ปลายี่สกไทย
8. ปลาจาด
9. ปลาสร้อยเกล็ดถี่
10. ปลาซิวควาย 
11. ปลาชะโอน
12. ปลากะโห้
13. ปลาเวียน 
14. ปลาเทโพ
15. ปลาม้า
16. ปลาอีกง
17. ปลาแก้มช้ำ
18. ปลาสลาด
19. ปลาดุกอุย
20. ปลาดุกด้าน
21. ปลากระทิง
22. ปลาพรมหัวเหม็น
23. ปลาแขยงหิน
24. ปลากดเหลือง
25. ปลาบ้า
26. ปลาสร้อยนกเขา
27. ปลานวลจันทร์น้ำจืด
28. ปลาจีด
29. ปลาตะพัด
30. ปลาหมอตาล
31. ปลาตุม
32. ปลาพลวงชมพู
33. ปลาร่องไม้ตับ
34. ปลากระดี่มุก
35. กบภูเขา
36. ปลาหลด

ปัจจุบันดำเนินการปล่อยสัตว์น้ำจืดฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาจีด ปลาตะพัด ปลาสร้อยลูกกล้วย ปลาแปปควาย ปลาแดง ปลาจาด ปลายี่สกไทย ปลาเวียน ปลาดุกอุย ปลาร่องไม้ตับ และปลาชะโอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 397,103 ตัว

 

 

สัตว์น้ำทะเล 3 ชนิด ได้แก่

1. "ฉลามกบ" ฉลามทำหน้าที่ห่วงโซ่อาหารเพราะกำจัดปลาที่เชื่องช้า ป่วย หรือใกล้หมดอายุตามวัย รักษาสมดุลประชากรปลากินพืชให้อยู่ในระดับพอเหมาะ 

ฉลามกบ มีจำนวนลดน้อยลงสอดคล้องกับรายงานบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ระบุฐานะสถานภาพของปลาฉลามกบไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หมายถึง ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ การประเมินจะดูจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามหรือสิ่งมีชีวิตที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

2. "หอยหวาน" หอยหวานเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งอ่าวไทยและอันดามัน เช่น ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 500-650 บาท/กก. 

3. "ปลิงกาหมาด" สัตว์ทะเลที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ ได้รับความนิยมจับมาเป็นอาหารและยารักษาโรค จึงถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากจนในธรรมชาติมีปริมาณลดลง อีกทั้งปลิงทะเลจะขยายพันธุ์ช้ายิ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ทดลองเพาะขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ได้จำนวน 1,200 ตัว ขนาด 8-10 ซม. ตามแนวปะการังน้ำตื้นชายฝั่ง อ.ละงู และเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจหากต้องการศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตสัตว์น้ำประจำถิ่น สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ สามารถชมได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมประมง โทร 02-562-0600-15

 

เปิดโผ สัตว์น้ำประจำถิ่นหายาก-ใกล้สูญพันธุ์ 39 ชนิด ปี 64

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ