29 พฤษภาคม 2564 BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยพบพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ผ่านมา ขสมก. กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ ขสมก. ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 45 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม วัดสะพาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 51 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ พนักงานจึงได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้ารับการรักษา ในเวลา 11.00 น. 

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ พนักงานจึงได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้ารับการรักษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

4. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 28 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม วัดสะพาน ในเวลา 21.00 น.

5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 72 เพศชาย อายุ 51 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

 

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

 

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์

โควิด-19, ขสมก., พนักงาน, ติดเชื้อ, ไทม์ไลน์