ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ประกาศแล้ว เสียหายจากฉีดวัคซีนโควิด -19 จ่ายสูงสุด 4 แสน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ่ายสูงสุด 4 แสนบาท

เมื่อวันที่ 21  พ.ค.64  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป มีเงื่อนไข และรายละเอียด ดังนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เปิดเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเมื่อแพ้ "วัคซีนโควิด-19" ยื่นที่ไหน ต้องมีอาการอย่างไร

 

1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท

2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษา ประกอบด้วย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท

 "ราชกิจจาฯ" ประกาศแล้ว เสียหายจากฉีดวัคซีนโควิด -19 จ่ายสูงสุด 4 แสน

 "ราชกิจจาฯ" ประกาศแล้ว เสียหายจากฉีดวัคซีนโควิด -19 จ่ายสูงสุด 4 แสน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด