วันที่ 18 พ.ค.2564 ทางด้าน นพ .นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุีกที่มีชื่อว่า Nithi Mahanonda โดยระบุข้อมูลไว้ว่า ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดให้ลงทะเบียนและจองเวลาเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ขอชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดดังนี้ครับ

1)ในระบบนี้มีสองส่วนคือการลงทะเบียนยื่นความจำนงค์และการลงเวลานัด ท่านจะได้เวลานัดหรือไม่ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับมาจากกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละอาทิตย์

2)ในแต่ละช่วงเวลาทุกครึ่งชั่วโมงจะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆคือ 2.1 กลุ่มมีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 2.2 กลุ่มประชาชนทั่วไปผู้มีความประสงค์จะเข้ามารับการฉีดวัคซีน(อายุ >18 ปี และทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรวมทุกสัญชาติ) 2.3 กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน/องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดทำกิจกรรมต่อเนื่องและเสี่ยงสัมผัสและแพร่เชื้อ 2.4 กลุ่มประชาชนที่ walk-in เนื่องจากมีความไม่สดวกหรือไม่สามารถในการ ลงทะเบียนและจองเวลาออนไลน์ ทั้งนี้สัดส่วนในต่ละกลุ่ม 2.1-2.4 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การระบาด

3)เพื่อลดความแออัด และความเสี่ยงในการรับ/แพร่เชื้อ ขอให้คนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยได้เวลานัด (ท่านจะได้รับ QR code กลับไปไว้ในโทรศัพท์มือถือท่านเรียบร้อย)โปรดมาตามเวลา โดยมาก่อนได้ไม่เกิน 10 นาที หากท่านมาถึงก่อนเวลากรุณารอในรถยนต์ส่วนตัวหรือในที่ ที่จัดไว้ อย่ามายืนออแออัดกันหน้าทางเข้า

4)สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ไม่สมบูรณ์(ไม่ได้รับ QR code) หรือ ผู้ walk-in โปรดเข้าไปลงทะเบียนให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ QR code แล้ว “รอการรับเรียก” เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้ต่อท้ายในแต่ละช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อมีคิวว่าง ซึ่งจะมีไม่เกิน 10 คนในครึ่งชั่วโมงหรือไม่มีเลย

5)หากท่านมาสายกว่าเวลาที่นัดไว้ ท่านจะได้รับการไปจัดรอคิวใหม่เหมือนข้อ 4)

6)คิวคน walk-in ในแต่ละวันมีจำนวนจำกัดและอยากสงวนไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถหรือไม่สดวกในการลงทะเบียนออนไลน์จริงๆเท่านั้น

7) ขอสนับสนุนและย้ำให้ทุกท่านพยายามลงทะนัดและเลือกวันนัดให้สมบูรณ์จากระบบ จนได้รับ QR code เพื่อความรวดเร็วเมื่อมาถึง ลดความแออัด(เสมือนท่าน check in ออนไลน์ได้ บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยจากบ้านก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินครับ)

8)จำนวนผู้เข้ารับการฉีดในแต่ละกลุ่มอาจมีการลดหรือเพิ่มได้หากมีช่วงเวลาว่าง หรือเมื่อรับปริมาณวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข ท่านที่ลงทะเบียนไม่ได้สมบูรณ์คือไม่ได้วันนัด โปรดติดตามดู sms ท่านอาจได้รับแจ้งให้รีบเข้าไปลงจองเวลา…..โปรดอย่าช้า

9)มาที่นี่ห้ามเลือกชนิดวัคซีนกันนะครับ ไม่มีเหตุผลเพียงพอทางคลินิกว่า วัคซีนใดจะดีกว่าชนิดใด ณ เวลานี้ อาการและผลข้างเคียงก็เหมือนๆกันคือน้อยมากๆ วัคซีนที่ดีที่สุดคือชนิดที่ได้เร็วที่สุด อย่างเลือก(เรื่อง)เยอะครับ

อนึ่งการลงนัดและเข้ามารับการฉีดวัคซีนนี้ จะไปเชื่อมกับระบบ “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วที่อื่น จะไม่สามารถไปรับการฉีดซ้ำได้อีก หากท่านมารับการฉีดที่เราก่อน และผู้ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนหมอพร้อมที่ได้เป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ท่านจะได้รับ sms กลับไปให้มาทำการลงทะเบียนเพิ่มเติมในระบบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้อีกครั้งเพื่อให้ได้ QR code เพื่อความสดวกและรวดเร็วเมื่อมาถึง #อย่ามาก่อนเวลา #อย่ามาสาย #ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ #ควรได้QRcodeก่อนมา

"หมอนิธิ" เผยขั้นตอน จองคิวฉีดวัคซีนโควิด รพ.จุฬาภรณ์ฯ ต้องทำอย่างไร

 

ขอบคุณ : Nithi Mahanonda