จากกรณี คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  ในการจัดหาและให้บริการวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอกับคนไทยทุกคน และผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยใน 3 แนวทาง คือ 1. การเพิ่มจำนวนวัคซีนจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส 2. การเร่งทำงานเชิงรุกเพื่อเจรจากับผู้ผลิตหลายรายมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น และ  3. การปรับแนวทางการฉีดวัคซีน 

โดยเร่งปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนจำนวนมากที่สุด  ช่วยลดโอกาสรับเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิต โดยแต่ละจังหวัดจะต้องฉีดให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร  โดยการกระจายวัคซีนจะเน้นพื้นที่ระบาดก่อนเพื่อควบคุมโรค โดยจังหวัดจะกำหนดจุดฉีดวัคซีน

ล่าสุดจังหวัดนนทบุรีประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดแล้ว โดยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนทุกท่านที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนในสถานที่นอกโรงพยาบาลภายในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

1. MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
2. เวสเกต ฮอลล์ เซ็นทรัล เวสต์เกต
3. อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
4. สนามฉีดไทรน้อย  (จะแจ้งสนามฉีดภายหลัง) 

วิธีการลงทะเบียน

1. QR code "นนท์พร้อม" หรือคลิ๊ก ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
3.เลือกตำบลที่คุณอยู่
4.ใส่ หมู่ที่เท่าไหร่ ถ้ามี
5.ใส่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์
6.เลือกสถานที่ฉีดวัคซีน 4 สถานที่ให้เลือกตามแต่เราสะดวก

ด่วน จังหวัดนนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว เช็กขั้นตอนทั้งหมดที่นี่

หลังจากนี้ระบบจะแจ้งวันที่ในการฉีดวัคซีนอีกครั้งผ่านทางเพจสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี