ตามที่ หน่วยบริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ทำการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการค้า และคนงานในตลาดกลางดินแดงติดเชื้อ โควิด-19 จำนวนหนึ่ง

เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 และบริษัท ฉัตรชัย บริหารจัดการ จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดตลาดกลางดินแดง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของเขตดินแดง พร้อมทำความสะอาดล้างตลาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งให้ชุมชนมีความปลอดภัย ซึ่งจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป