วันที่ 14 พ.ค. 2564 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพระสงฆ์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการเปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์

 

"โรงพยาบาลสงฆ์" เปิดถวายฉีดวัคซีนโควิด "พระ 3 กลุ่มเสี่ยง" เริ่ม 18 พ.ค.นี้

 

 

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
2. อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค
3. พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มถวายการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

หากพระสงฆ์มีความประสงค์จะรับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอพระสงฆ์ได้โปรดติดต่อจองคิวทางโทรศัพท์ โทร 02-640-9537 , 02-354-4305 ต่อ 5135 , 086-415-5986 , 086-415-5988 , 086-416-2037 , 086-416-2047 , 086-416-2215 , 086-416-4306

ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่ได้รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

 

"โรงพยาบาลสงฆ์" เปิดถวายฉีดวัคซีนโควิด "พระ 3 กลุ่มเสี่ยง" เริ่ม 18 พ.ค.นี้