(13 พ.ค.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน 

 

 

ซึ่งในวันนี้ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 4,887 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 2,835 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 93,794 ราย (สะสมระลอกใหม่ เม.ย. 64,891 ราย) รักษาหายรวม 60,615 ราย ยังรักษาอยู่ 32,661 ราย 

 

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มวันนี้ 32 ราย ยอดรวม 518 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยอาการหนัก 1,209 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 406 ราย 

 

 

ขณะเดียวกันผู้เสียชีวิต 32 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 26 ราย เพศหญิง 6 ราย อายุระหว่าง 38-93 ปี อยู่ในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร 17 ราย , นครราชสีมา 3 ราย , ปทุมธานี เชียงใหม่จังหวัดละ 2 ราย และ สุรินทร์ สระบุรี นครปฐม พะเยา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ภูเก็ตจังหวัดละ 1 ราย 

 

โดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไตเรื้อรัง ซึ่งปัจจัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้นมีประวัติใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว ไปในสถานที่แออัด เช่น ตลาด งานเลี้ยง มาจากจังหวัดเสี่ยง ประกอบอาชีพเสี่ยง คือ ทำงานในตลาด รถไฟ