การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวัง ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) จะดำเนินการฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน) ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ และสำนักงานประปาอีก 16 แห่ง กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

การประปานครหลวง, โควิด-19