ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ณ เวลา 7.30 น.) ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 4,887 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 2,835 ราย 

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 93,794 ราย (สะสมระลอกใหม่ เม.ย. 64,891 ราย) รักษาหาย 1,572 รวม 60,615 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 32 รายรวม 518 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค.ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป

 

 

 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้พุ่ง 4,887 รายรวมจากเรือนจำ เสียชีวิตสะสมเกิน 500