12 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย 2564  โดยระบุว่า ประเทศไทยคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 15 พ.ค. 2564  เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิดพื้นถึงความสูง 3.5 กม. ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กม.ขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ 

ในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีฝนตกหนักมาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5-10  
ฤดูฝนของไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สำหรับภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม 

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ไทย จำนวน 2-3 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน 

"กรมอุตุฯ" ประกาศ ต้้งแต่ 15 พ.ค. เริ่มต้นฤดูฝนของไทยแล้ว

 

"กรมอุตุฯ" ประกาศ ต้้งแต่ 15 พ.ค. เริ่มต้นฤดูฝนของไทยแล้ว