ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ณ เวลา 7.30 น.) ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,044 ราย มาจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 78,855 ราย (สะสมระลอกใหม่ เม.ย. 49,992 ราย) รักษาหาย 2,377 รวม 49,172 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 27 รายรวม 363 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค.ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป 

 

 

 

ด่วน ไทยกลับมาพุ่ง ผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,044 ราย เศร้า เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย