กทม.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่เขตดินแดง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว วันนี้มีการรายงานในระบบพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดินแดง 13 คนที่ไปตรวจหาเชื้อที่ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 

 

 


 

สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ผู้ป่วยโควิด-19 เขตดินแดง ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยได้สอบสวนโรคกับผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและให้แยกกักตัว 14 วันแล้ว และดำเนินการตรวจหาเชื้อต่อไป

 

 

 

กทม.แจงข้อเท็จจริงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตดินแดงจำนวนมาก