วันนี้ 5 พ.ค. 2564 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ออกประกาศแจ้งปิดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว 6-12 พฤษภาคม 2564 หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

 

 

โดยเพจเฟซบุ๊ก "เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ" ระบุว่า เนื่องด้วย เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ตรวจพบว่ามีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการกักตัวบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายราย

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียด เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้น การแจ้งเกิดและการแจ้งตาย งานทะเบียนราษฎร)

หากมีข้อสงสัย สอบถามงานทะเบียนราษฎร โทร 080-3929794 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ปิดให้บริการชั่วคราว 6-12 พ.ค. หลังพบบุคลากรติดโควิด

 

 

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ปิดให้บริการชั่วคราว 6-12 พ.ค. หลังพบบุคลากรติดโควิด