5 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด แถลงกรณีปรากฏข้อความเกี่ยวกับวัคซีน โควิด-19 ของ ไฟเซอร์ - ไบโอเอนเทค ในประเทศไทยจากหลายแหล่งข่าว และสื่อออนไลน์หลายแห่ง จึงขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดําเนินงาน รวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้

1. ไฟเซอร์ มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ เพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีน โควิด-19 ของเราได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ในภาวะของการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์ จําเป็นต้องมุ่งจัดลําดับความสําคัญโดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น

3. ในขณะนี้ ไฟเซอร์ อยู่ระหว่างการทํางานและหารืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทย

4. เราขอรับรองว่า ไฟเซอร์ - ไบโอเอนเทค ไม่มีนโยบายจัดจําหน่ายวัคซีน โควิด-19 ผ่านตัวแทน หรือตัวกลางใดๆ

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนําเข้าวัคซีน โควิด-19 ผ่านสํานักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น

อ่านข่าว - ยังไร้หลักฐาน ดื่มแอลกอฮอล์ กระทบการทำงานวัคซีน โควิด-19

ไฟเซอร์ - ไบโอเอนเทค, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, ไฟเซอร์