เพจไทยคู่ฟ้าเผยข้อมูล จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี 3 จังหวัด  เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมจากสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตน ทั้ง ม.33 39 และ 40 

กระทรวงแรงงานได้เปิดจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เฟส 2 ต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการไปแล้วที่ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น (ดินแดง)  เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

โดยรอบนี้เปิดถึง 3 จังหวัด เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและผู้ประกันตนมากขึ้น เริ่ม 5 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 
1.ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น (ดินแดง) กทม. (5 - 11 พ.ค. 64)
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี (5 - 11 พ.ค. 64)
3.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ (5 - 7 พ.ค. 64)


จุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะครับ ประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือมีอาการก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดได้เช่นกัน  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506