จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3” คนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท 

 

อ่านข่าว - ด่วน ครม. ไฟเขียว แจกเงิน "คนละครึ่งเฟส3" คนละ 3,000 บาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ มาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” คนละ 3,000 บาท 
จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่ง” มีเงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้ 

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่ง” แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

หลังจากนี้ต้องรอทาง ครม.ประกาศวันเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส3" อย่างเป็นทางการอีกครั้ง