เดอะมอลล์บางแค ประกาศว่า ตามที่สำนักงานเขตบางแค  ร่วมกับ  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ดำเนินการค้นหาเชิงรุกชุมชนต่างๆในเขตบางแค  โดยในเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  ในชุมชนบ้านขิง  จากการค้นหาเชิงรุกและจากผลตรวจที่ประชาชนไปตรวจตามโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวนกว่า 70 คน นั้น  

 

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  บางแค   มีความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ทุกท่าน  จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตบางแค ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  เป็นกรณีพิเศษ  ดังนี้                                                                                                                                          

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค จะดำเนินการปิดให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน  ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564   เพื่อทำความสะอาด Big Cleaning  ทุกตารางนิ้วภายในศูนย์การค้า  นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน
• ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

พร้อมกันนี้  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค  มีความห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านบางแค  จึงจะร่วมกับสำนักงานเขตบางแค นำข้าวสาร อาหารแห้ง  ไปมอบให้กับประชาชนในย่านบางแค รวมทั้งส่งอาสาสมัครรณรงค์เรื่องการรักษาสุขอนามัยและฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับชุมชนในย่านบางแค  

ศูนย์การค้าฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และพนักงานทุกท่าน  เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

เดอะมอลล์บางแคปิดให้บริการ 3 วัน หลังชุมชนบ้านขิงติดเชื้อ ตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน