ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังพบว่าหลายประเทศยืดระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้แก่ประชาชน โดยเร่งปูพรมฉีดเข็มแรกให้ได้มากที่สุด 

อ่านข่าว : "หมอยง"เผยแค่ฉีดวัคซีน "แอสตราเซเนกา" เข็มแรก มีภูมิต้านทานร้อยละ96.7

โควิด 19 ในหลายประเทศ ยืดระยะเวลาในการให้ Vaccine เข็ม 2ประเทศสเปน นอร์เวย์ และสวีเดน ให้วัคซีนเข็มแรกให้มากที่สุดและยืดระยะเวลาการให้เข็มที่ 2 วัคซีนในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์  เช่นการศึกษาของเรา AstraZeneca การให้เข็มแรกเข็มเดียวกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี  ดังนั้นการยืดระยะเวลาเข็มที่ 2 ออกไป  เพื่อต้องการให้ไป เพื่อต้องการให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนมากที่สุด ในกรณีที่วัคซีนมีไม่เพียงพอ  หรือกำลังการฉีด ให้มุ่งเน้นประชากรส่วนใหญ่ก่อน แล้วค่อยตามกระตุ้นในเข็มที่ 2 ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษาที่ผ่านมาของเราพบว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี  ภูมิต้านทานตอบสนองได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี  ปี ดังนั้นใน กลุ่มประชากรที่มีอายุ ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี อาจใช้วิธีการให้เข็มเดียวไปก่อน และถ้ามีวัคซีนหรือพอ และมีความสามารถในการ ให้วัคซีนแล้วค่อยมากระตุ้น ในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ก็จะเป็นการปูพรมให้ประชากรหมู่มากได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคได้เร็วที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค #หมอยง

"หมอยง"เผยตอนนี้หลายประเทศ ยืดเวลาในการฉีดวัคซีนเข็ม 2 เร่งปูพรมเข็ม 1 ให้มากที่สุด

ขณะที่ ทาง กทม.กำลังเร่งทำการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ชุมชนคลองเตย หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยมีผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ 304 ราย โดยทาง กทม.ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในชุมชนคลองเตยแล้ว 1,000 คน และในวันต่อๆไป จะฉีดให้ได้ 3,000 คน เป้าหมายการฉีดวัคซีนจะฉีดให้กลุ่มเสี่ยงและผู้สัมเสี่ยงสูงทั้งหมดจำนวน 50,000 คน