สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ยอดติดเชื้อโควิดรายวัน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 110 ราย

1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางไป จ.ระยอง 1 ราย
2. วงสังสรรค์ในจังหวัด 2 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 3 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
   4.1 จาก Cluster งานศพ 1 ราย
   4.2 จากที่ทำงาน 5 ราย
   4.3 ในครอบครัว 10 ราย
5. ผู้สัมผัสยืนยัน สถานบันเทิงในจังหวัด 7 ราย
6. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 30 ราย
7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 51 ราย
วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 181  ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,034 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)
การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 1,135 ราย

ทั้งนี้พบว่า จังหวัดชลบุรีมีการติดเชื้อโควิดไปแล้ว 11 อำเภอ
1.เมืองชลบุรี ยอดติดเชื้อสะสม  796
2.ศรีราชา  ยอดติดเชื้อสะสม  346
3.บางละมุง ยอดติดเชื้อสะสม   1,299
4.พนัสนิคม  ยอดติดเชื้อสะสม   50
5.สัตหีบ  ยอดติดเชื้อสะสม   98
6.บ้านบึง  ยอดติดเชื้อสะสม   74
7.พานทอง  ยอดติดเชื้อสะสม   135
8.บ่อทอง  ยอดติดเชื้อสะสม   24
9.เกาะจันทร์  ยอดติดเชื้อสะสม   19
10.หนองใหญ่  ยอดติดเชื้อสะสม   6
11.เกาะสีชัง ยอดติดเชื้อสะสม  5