เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่  4 พฤษภาคม 2564  นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า  สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวน 201  ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 179  ราย แยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรปราการ  23   ราย  อำเภอพระประแดง  6  ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์  128   ราย อำเภอบางพลี  17   ราย อำเภอบางบ่อ  4  ราย อำเภอบางเสาธง  1  ราย    รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ  22   ราย มีเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และหญิงไทย อายุ 83 ปี มีโรคประจำตัวมะเร็งตับ  

ในวันนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวในแคมป์พักคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่  6  ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีคนงานอยู่ทั้งหมด 500 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ามาตรวจแล้วครั้งหนึ่งพบผู้ติดเชื้อในแคมป์แห่งนี้จำนวน 18 ราย และในวันนี้ได้เข้ามาตรวจซ้ำเป็นรอบที่  2 หลังจากทำการตรวจไปแล้วจำนวน 200 ราย พบผู้มีติดเชื้อแล้ว 65 ราย ซึ่งยังไม่รวมยอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่หน้าจับตามองของจังหวัดสมุทรปราการ

ขณะเดียวกันในวันนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวในแคมป์พักคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่  6  ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีคนงานอยู่ทั้งหมด 500 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ามาตรวจแล้วครั้งหนึ่งพบผู้ติดเชื้อในแคมป์แห่งนี้จำนวน 18 ราย และในวันนี้ได้เข้ามาตรวจซ้ำเป็นรอบที่  2 หลังจากทำการตรวจไปแล้วจำนวน 200 ราย พบผู้มีติดเชื้อแล้ว 65 ราย ซึ่งยังไม่รวมยอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่หน้าจับตามองของจังหวัดสมุทรปราการ

 

สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ