สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 5 พ.ค. 2564 ) จำนวน ผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 154,968,008 ราย เสียชีวิตรวม3,240,597 ราย รักษาหายแล้ว 132,421,554 ราย ยอดติดเชื้อทั่วโลกวันนี้ +774,549 ราย

 

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อ10 อันดับแรก  มีดังต่อไปนี้

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 33,274,278 ราย เสียชีวิตสะสม 592,404 ราย 
2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 20,658,234 ราย ติดเชื้อวันนี้ +382,691 ราย  เสียชีวิตสะสม 226,169 ราย 
3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 14,860,812 ราย เสียชีวิตสะสมอ411,854 ราย
4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 5,680,378 ราย เสียชีวิตสะสม 105,387 ราย
5.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 4,929,118 ราย เสียชีวิตสะสม 41,527 ราย

 

6.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,839,514 ราย เสียชีวิตสะสม 111,535 ราย
7.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,423,796 ราย เสียชีวิตสะสม 127,543 ราย
8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 4,059,821 ราย เสียชีวิตสะสม 121,738 ราย
9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,544,945 ราย เสียชีวิตสะสม 78,399 ราย
10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 3,448,182 ราย เสียชีวิตสะสม 84,285 ราย

ขณะที่ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 98 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 72,788 รายเสียชีวิตสะสม 303 ราย