เมื่อวันที่ 4 พฤษาคม 2564 พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ำกับทุกเหล่าทัพ ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการกำกับการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ให้เป็นที่เชื่อมั่นในการสนับสนุนการควบคุมโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดนให้ได้เด็ดขาด  

     โดยให้ติดตามสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเข้มมาตรการควบคุมโรคโควิดอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความเสี่ยงของโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในมาเลเซีย 

    ซึ่งอาจเข้ามาพร้อมกับผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย จึงจำเป็นต้องคัดกรองอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยทั่วกัน      
 

     พลเอก ชัยชาญ ยังได้กำชับ ถึงการทำงานในพื้นที่แนวชายแดนไทย - เมียนมา ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงจากสู้รบด้วยกำลังทหาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนไทยในพื้นที่  โดยให้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยเร็ว  

     ขณะเดียวกัน หากมีผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา หรือชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยงตามแนวชายแดน ที่อพยพข้ามแดนเข้ามา ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือขั้นต้นตามหลักมนุษยธรรม และคุมเข้มคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรค โดยประสานการทำงานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

     โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากองกำลังป้องกันชายแดนทางบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลืออพยพประชาชนที่อาจได้รับอันตรายจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดน บ้านแม่สามแลบ และบ้านท่าตาฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน กว่า 600 คน ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหลังสถานการณ์สงบ

     ขณะเดียวกันได้ให้การช่วยเหลือดูแลผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบ 2,318 คน ที่อพยพข้ามแดนมายังฝั่งไทย บริเวณ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และพื้นที่ใกล้เคียงของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวรองรับ 4 แห่ง    

     ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือ ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานและอยู่ในมาตรการควบคุมโรคเข้มข้นตามที่จังหวัดกำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในภาพรวม