4 พ.ค.64   นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าในที่ประชุมฯ เห็นชอบในการขอความร่วมมือประชาชนงดออนกเคหะสถาน ช่วงเวลา  22.00 -  04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถออกมาทำธุระได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี้ ในที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบในเรื่อง การคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจทางบก ด่านท่าเรือ โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เดินทาง หลังวันที่ 15 พฤษภาคมนี้  ซึ่ง งบประมาณในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19  ก่อนหน้าที่ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ถึง วันที่ 15 พ.ค.นี้ เท่านั้น  ทำให้ไม่มีงบประมาณในส่วนดังกล่าวแล้ว  แต่ จ.ภูเก็ต ยังต้องเดินมาตรการตรวจอย่างต่อเนื่อง อาจจะให้ประชาชนที่จะเข้ามาในช่วงนั้น ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งประมาณการอยู่ที่ คนละ 400-500บาท 


สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต  มีผู้ป่วยสะสม 463 ราย รักษาหาย 246 ราย ยังรักษา 218 ราย ทั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนที่มีความประสงค์ รับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com.