ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับช่วงเวลา และขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน เพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด รวม 28 จังหวัด ได้แก่
 

ภาคเหนือ
1.แพร่ 23.00-03.00 น.
2.อุทัยธานี 23.00-04.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
1.ชัยนาท 23.00-04.00 น.
2.นครนายก 23.00-04.00 น.
3.นครปฐม 23.00-04.00 น.
4.นนทบุรี 21.00-04.00 น.
5.ปทุมธานี 21.00-04.00 น.
6.เพชรบุรี 23.00-04.00 น.
7.ราชบุรี 23.00-04.00 น.
8.สมุทรปราการ 21.00-04.00 น.
9.สมุทรสาคร 23.00-04.00 น.
10.สุพรรณบุรี 23.00-04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ชัยภูมิ 23.00-04.00 น.
2.นครราชสีมา 23.00-04.00 น.
3.บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน
4.บึงกาฬ 23.00-04.00 น.
5.ยโสธร 23.00-04.00 น.
6.หนองคาย 23.00-04.00 น.
7.อุบลราชธานี 23.00-04.00 น.

ภาคใต้
1.กระบี่ 22.00-04.00 น.
2.ตรัง 22.00-03.00 น.
3.ปัตตานี 22.00-04.00 น.
4.พัทลุง 24.00-03.00 น.
5.ภูเก็ต 24.00-04.00 น.
6.ยะลา 22.00-04.00 น.
7.ระนอง 22.00-04.00 น.
8.สงขลา 22.00-04.00 น.
9.สุราษฎร์ธานี 22.00-04.00 น.

สำหรับ 5 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมา คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กระบี่ ปัตตานี และภูเก็ต

เพิ่มอีก 5 จังหวัด ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน ตามเวลาที่กำหนด รวมเป็น 28 จังหวัดแล้ว

 

เพิ่มอีก 5 จังหวัด ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน ตามเวลาที่กำหนด รวมเป็น 28 จังหวัดแล้ว