วันที่ 2 พ.ค. 64 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน 

พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน  1 ราย  ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 2 พฤษภาคม สะสม 274 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 75 ราย  รักษาหายแล้ว 196 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 3 ราย
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  คำสั่งล่าสุดของจังหวัดลำพูน หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 จังหวัดลำพูนได้มีคำสั่งประกาศออกมา 2 คำสั่ง คำลั่งแรกก็คือ การให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เป็นคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 22 คือ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและสวมอย่างถูกวิธี เช่นสวมไว้ใต้คาง หรือสวมปิดไว้เฉพาะปากแต่จมูกไม่ปิด เช่นนี้ไม่ได้ ต้องปิดทั้งปากและจมูก เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หากพบการฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการว่ากล่าวตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางทาปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน คำสั่งที่ 48 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 กำหนดให้ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟต์ รวมถึงหาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถจำหน่ายอาหารได้ ถึงเวลา 23.00 น. และสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. หากมาซื้ออาหารเกิน 21.00 น. ต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านและที่อื่นๆ  งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต  กรณีร้าน ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟต์ ที่ตักอาหารด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่นที่คีบอาหาร เครื่องปรุง ควนพิจารณาผลิตภัณฑ์ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 
ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันนี้จังหวัดลำพูนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน  1 ราย   อำเภอเมืองมียอดสะสมจำนวน 179 ราย ส่วนใหญ่จะติดกันภายในครองครัว จะเห็นการว่าการตรวจเชื้อครั้งที่ 1 มักจะมีผลเป็นลบ พอตรวจครั้งที่ 2 เป็นบวก ระยะหลังนี้จะเจอผลบวกในการตรวจครั้งที่ 3  เพราะฉะนั้นช่วงกักตัว 14 วัน  เป็นช่วงที่สำคัญ การที่ตรวจครั้งที่ 1 และ 2 เป็นลบนั้น  หากการกักตัวเองไม่มีความเคร่งคัดพอ ซึ่งทางจังหวัดลำพูนมีตัวเลขที่ติดกันในครอบครัวอยู่ในทางไลนของจังหวัดจำนวนหลายเคส  
 
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูน มีอาการปอดบวมหรือเชื้อลงปอด จำนวน 22 ราย โดยมีอาการรุนแรง จำนวน 8 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 6 ราย ใช้ระออกซิเจน จำนวน 2 ราย  จำนวนเตียงที่ว่าในขณะนี้  เตียงของภาคราชการ ว่างอยู่  291 เตียง เตียงของภาคเอกชนว่างอยู่ 69 เตียง

ด้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันนี้จะมาพูดถึงความจำเป็นของวัคซีน คนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับวัคซีนแล้ว จะติดเชื้อได้อยากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ฉีดวัคซีนยังต้อง DMHTT อยู่   และคนที่มีการฉีดวัคซีนแล้วจะลดการเสียชีวิตลง เพราะจะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากการทำลายของเชื้อกับอวัยวะต่างๆที่สำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะปอด  ตับ และไต  เป็นการทำให้อวัยวะเหล่านี้เสื่อมสภาพช้าลง

ทั้งนี้ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคร่วมจำนวน 7 โรค อาทิ โรคหัวใจ  โรคปอด  โรคตับ  โรคไต  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  โรงมะเร็ง  เป็นต้น คนกลุ่มนี้ต้องมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ที่แอป “หมอพร้อม” หรือแจ้งไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(อนามัย, รพสต.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จะทำให้ได้สิทธิ์ในการจองวัคซีนในการฉีด เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 18-59 ปี สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน