สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 3 พ.ค. 2564 ) จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 153,470,001 ราย เสียชีวิตรวม3,215,695 ราย รักษาหายแล้ว 130,788,741 ราย ยอดติดเชื้อทั่วโลกวันนี้ +670,156 ราย

สถานการณ์โควิดทั่วโลก ยอดติดเชื้อวันเดียวเกินครึ่งล้าน ไทยใกล้แตะอันดับท็อป 100 แล้ว
 

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อ10 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 33,179,543 ราย เสียชีวิตสะสม 591,062 ราย 
2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 19,919,715 ราย ติดเชื้อวันนี้ +370,059 ราย  เสียชีวิตสะสม 218,945 ราย 
3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 14,754,910 ราย เสียชีวิตสะสม 407,775 ราย
4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 5,652,247 ราย เสียชีวิตสะสม 104,819 ราย
5.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 4,875,388 ราย เสียชีวิตสะสม 40,844 ราย
6.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,823,255 ราย เสียชีวิตสะสม 110,862 ราย
7.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,420,201 ราย เสียชีวิตสะสม 127,538 ราย
8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 4,044,762 ราย เสียชีวิตสะสม 121,177 ราย
9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,524,077 ราย เสียชีวิตสะสม 78,216 ราย
10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 3,425,598 ราย เสียชีวิตสะสม 83,826 ราย

ขณะที่ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 102 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 68,984 รายเสียชีวิตสะสม 245 ราย