วันที่ 2 พ.ค. 64  เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.,
พล.ต.ต.พันธนะ มุชนารถ ผบก.สส.สตม. พร้อมด้วย ผู้แทน รพ.ตร. และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของ รพ.สนาม ชั่วคราว สตม. และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราวฯ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลรักษาข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


 

สตม.รองรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาข้าราชการตํารวจและประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อวิด-19

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 สตม.ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักใน รพ.สนามชั่วคราว ของ สตม. ที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วมีจำนวน 170 คน ซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านการ swab เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องกักที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด – 19 แล้วการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักในครั้งนี้ ได้ใช้รถจำนวน 2 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ต้องกัก ไปยังห้องกักบางเขน

ปัจจุบันในห้องกักบางเขน มีผู้ต้องกัก จำนวน 457 คน แบ่งเป็นผู้ต้องกักที่รักษาหายแล้ว จำนวน 318 คน และผู้ต้องกักที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 139 คน (ซึ่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโควิด - 19 )สำหรับผู้ต้องกักที่หายตีแล้ว จะใต้เร่งรัดดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป

สตม.รองรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาข้าราชการตํารวจและประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อวิด-19
ทั้งนี้ หลังจากทำการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่รักษาหายแล้วออกจาก รพ.สนามฯ จะมีการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
ในบริเวณพื้นที่ รพ.สนามฯ และกำจัดขยะติดเชื้อ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.ตร /กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข /กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรพ.สนามฯ เพิ่มเติม คาดว่าในวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 รพ.สนามชั่วคราว สตม. จะพร้อมเปิดทำการ เพื่อรองรับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด - 19) มาทำการรักษาต่อไป
สตม. ขอเรียนให้ทราบว่า สตม.มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว
24 ชั่วโมง และมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว

สตม.รองรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาข้าราชการตํารวจและประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อวิด-19