นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​หรือ ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,891 ราย

 

อ่านข่าว : ด่วน จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 1,891 ราย ยอดดับทุบสถิติใหม่

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 67,044 รายหายป่วยเพิ่มวันนี้ 1,821 รายรวม 38,075 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 รายรวม 224 ราย และยังเหลือรักษาตัว 28,754 ราย โดยผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการหนักจำนวน 829 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 270 คน

 

สำหรับ ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 21 รายเป็นชาย 9 ราย หญิง 12 ราย จากจังหวัด กทม. 10 , ชลบุรี - สมุทรปราการ จังหวัดละ 2 , อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ เชียงราย ปทุมธานี เพชรบุรีจังหวัดละ 1 อายุระหว่าง 39-90 ปี 

 

ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเสี่ยงคือ ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว , สัมผัสใกล้ชิดเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน , ไม่ทราบประวัติเสี่ยง/สัมผัสผู้ติดเชื้อ 3 ราย

 

 

เศร้า ผู้เสียชีวิตจากโควิด 21 รายมาจาก 10 จังหวัด มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจกว่า 270 คน

 

เศร้า ผู้เสียชีวิตจากโควิด 21 รายมาจาก 10 จังหวัด มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจกว่า 270 คน