ศบค.มท.อัปเดต 19 จังหวัดล่าสุด งด ปชช.ออกจากเคหสถานเริ่ม 21.00 น.เป็นต้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น.)

 

 

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก

1.ชัยนาท ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

2.นครนายก ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

3.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

4.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น.

5.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น.

6.เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

7.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น.

8.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. 

9.สุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

2.บึงกาฬ ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. 

3.ยโสธร ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

4.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

 

ภาคใต้

1.ตรัง ตั้งแต่เวลา 22.00 - 03.00 น.

2.ยะลา ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

3.ระนอง ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

4.สงขลา ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

5.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.